ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

طبق مکاتبات انجام شده با پایگاه  ISC مقالات منتخب سمپوزیوم یازدهم در این پایگاه ثبت خواهند شد.

در حال حاضر اطلاعات همایش های 1395 بر روی سایت این پایگاه قرار گرفته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

 

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوترآینده پژوهشی-سرزمین پایدار

 

کد اختصاصی: 

95161-01908