یازدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

ساستک یازدهم در قالب 4 کمیسیون در سال 1395 توسط موسسه آموزش عالی خاوران و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با بخشنامه شماره: 3/168216 مورخ:1393/9/11 به دو صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
کلیه همایش های زیر مجموعه این سمپوزیوم دارای کد اختصاصی در پایگاه ISC بوده و مقالات پذیرفته شده آنها در این پایگاه نمایه شدند.
1. همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار دی 1395 کد اختصاصی همايش در ISC: ۰۱۹۰۶-۹۵۱۶۱
2. همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوترآینده پژوهشی-سرزمین پایدار بهمن 1395 کد اختصاصی همايش در ISC: ۰۱۹۰۸-۹۵۱۶۱
3. همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار بهمن 1395 کد اختصاصی همايش در ISC: ۰۱۹۰۷-۹۵۱۶۱
4. همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار بهمن 1395 کد اختصاصی همايش در ISC: ۰۱۹۰۵-۹۵۱۶۱
تعدادی از مقالات این سمپوزیوم که شرایط لازم را برای چاپ در ژورنالهای حامی داشتند، در ژورنال های بین المللی حامی به چاپ رسیدند.